Fastighets-, hyres- och miljörätt

Abersten erbjuder våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning inom hela det fastighets- och miljörättsliga området inklusive hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter. Bland våra klienter återfinns såväl fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som enskilda hyresgäster och fastighetsägare.

Vi bistår även med rådgivning vid konflikter och driver processer i skiljenämnd, domstol samt hyres- och arrendenämnden.

För fastighetsägare eller verksamhetsutövare är vatten- och miljöskydd viktiga områden och Abersten har utöver den interna kompetensen ett nätverk av miljökonsulter och tekniska specialister som vi samarbetar med.

Kontakta oss

Uppsala
Gävle

Bertil Wingqvist

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Östersund

Erik Boberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Entreprenadrätt
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Brottmål

Östersund

Erik Vinger Alverlind

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)
– Vårdnad, boende och umgänge

Östersund

Fredrik Mörtberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Fastighets-, hyres- och miljörätt

Östersund

Jenny Lindström

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Gävle

Olov Matsson

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning