Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Uppsala
Gävle

Bertil Wingqvist

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Gävle
Hudiksvall

Björn Myhrberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Uppsala
Gävle

Claes Wallenborg

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Östersund

Erik Boberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Entreprenadrätt
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Brottmål

Hudiksvall

Erik Fjäll

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– Konkurser och obeståndsrätt

Östersund

Erik Vinger Alverlind

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)
– Vårdnad, boende och umgänge

Östersund

Fredrik Mörtberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Fastighets-, hyres- och miljörätt

Östersund

Jeanette Olovsson

Konkurshandläggare/ekonomi
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Östersund

Jenny Lindström

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Brottmål
– Dataskyddsfrågor (GDPR)
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Konkurser och obeståndsrätt
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Gävle

Jonas Vandér

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt

Sundsvall

Karin Fuhrberg

Ekonomichef
Huvudsaklig inriktning:

– Ekonomi
– Administration

Hudiksvall

Karin Runfalk

Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Östersund

Lars Ederwall

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik
– Brottmål
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Sundsvall

Madeleine Tell

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Brottmål
– Tvistlösning

Östersund

Malin Landin

Konkurshandläggare/ekonomi
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Sundsvall

Maria Lindfors

Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Lönegarantihandläggning
– Administration

Uppsala
Gävle

Martin Henning

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Gävle

Mats Fjällström

Ekonom/Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Lönegarantifrågor
– Administration

Gävle

Olov Matsson

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Sundsvall

Oscar Sundholm

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt
– Tvistlösning

Hudiksvall

Per Wiesel

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål

Sundsvall

Peter Thoms

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik

Sundsvall

Pontus Sjölund

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Brottmål
- Vårdnad, boende och umgänge
- Personskadereglering

Uppsala
Gävle

Ronny Henning

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Offentlig upphandling
– Tvistlösning

Gävle

Ulrika Kling

Ekonom/Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning