Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Bertil Wingqvist
Uppsala
Gävle

Bertil Wingqvist

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Björn Myhrberg
Gävle
Hudiksvall

Björn Myhrberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Christoffer Fransson
Gävle

Christoffer Fransson

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

Affärsjuridik
Tvistlösning
Ekonomisk familjerätt
Konkurser och obeståndsrätt
Brottmål (åtar sig uppdrag som målsägandebiträde)

Elin Palm Rydenhag
Sundsvall

Elin Palm Rydenhag

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt

Erik Boberg
Östersund

Erik Boberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Entreprenadrätt
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Brottmål

Erik Fjäll
Hudiksvall

Erik Fjäll

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– Konkurser och obeståndsrätt

Erik Vinger Alverlind
Östersund

Erik Vinger Alverlind

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)
– Vårdnad, boende och umgänge

Fredrik Mörtberg
Östersund

Fredrik Mörtberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Fastighets-, hyres- och miljörätt

Izabelle Granell Mattsson
Hudiksvall

Izabelle Granell Mattsson

Juristassistent/konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Administration

Jeanette Olovsson
Östersund

Jeanette Olovsson

Konkurshandläggare/ekonomi
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Jenny Lindström
Östersund

Jenny Lindström

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Jonas Vandér
Gävle

Jonas Vandér

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt

Kin Setterlind
Gävle

Kin Setterlind

Ekonomiansvarig/lönegarantihandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Lönegarantifrågor
– Ekonomi

Klara Myhrberg
Hudiksvall
Gävle

Klara Myhrberg

Ekonomiassistent/Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi

Lars Ederwall
Östersund

Lars Ederwall

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik
– Brottmål
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Madeleine Tell
Sundsvall

Madeleine Tell

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Brottmål
– Tvistlösning

Malin Pettersson
Östersund

Malin Pettersson

Konkurshandläggare/ekonomi
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Maria Lindfors
Sundsvall

Maria Lindfors

Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Lönegarantihandläggning
– Administration

Martin Henning
Uppsala
Gävle

Martin Henning

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Mathilda Bill (fd. Göransson)
Östersund

Mathilda Bill (fd. Göransson)

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Vårdnad, boende och umgänge med barn
- Ekonomisk familjerätt
- Migrationsrätt
- Brottmål
- LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Olov Matsson
Gävle

Olov Matsson

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Oscar Sundholm
Sundsvall

Oscar Sundholm

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt
– Tvistlösning

Per Wiesel
Hudiksvall

Per Wiesel

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål

Peter Thoms
Sundsvall

Peter Thoms

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik

Pontus Sjölund
Sundsvall

Pontus Sjölund

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Brottmål
- Vårdnad, boende och umgänge
- Personskadereglering

Ulrika Kling
Gävle

Ulrika Kling

Ekonom/Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning