ABERSTEN

Hudiksvall

Abersten

Hudiksvall

På Aberstens Hudiksvallskontor arbetar tre advokater samt en konkurshandläggare/assistent. Knutet till kontoret finns ett mindre mottagningskontor i Bollnäs.

Kontoren i Hälsingland har som ambition att tillhöra den absoluta toppen inom sina utvalda specialområden. Verksamheten är koncentrerad till Hälsingland, men våra uppdragsgivare finns över hela världen.

"Du som uppdragsgivare ska aldrig behöva fundera på om du har valt rätt advokat!"

Vi väljer våra ärenden med omsorg och åtar oss bara sådana ärenden, där vi vet att vi är det bästa alternativet. Ibland tvingas vi tack nej, för att vi inte har tid, eller för att vi bedömer att det finns någon annan jurist, utanför vår organisation, som är mer lämpad att bistå i ett visst ärende.

När vi väl åtagit oss ett ärende, kommer vi däremot aldrig att kompromissa. Du som uppdragsgivare ska aldrig behöva fundera på om du valt rätt advokat!

Postadress

Sjötullsgatan 16
824 55 Hudiksvall

Besöksadress
Sjötullsgatan 16
Kontakt
0650-944 06

Våra medarbetare

Björn Myhrberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Erik Fjäll

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– Konkurser och obeståndsrätt

Per Wiesel

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål

Izabelle Granell Mattsson

Juristassistent/konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Administration

Klara Myhrberg

Ekonomiassistent/Konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi

Verksamhetsområden

Affärsjuridik

Affärsjuridiken är ett omfattande område som förutom de affärsjuridiska verksamhetsområden som nämns särskilt här på vår hemsida innehåller t.ex. arbetsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, bank- och finansrätt, konkurrensrätt, försäkringsrätt m.m.

En central del av affärsjuridiken är avtalsrätten. Våra jurister arbetar dagligen med olika typer av kommersiella avtal i många olika branscher. Vi hjälper våra klienter med både svenska och internationella avtal och kan bistå i hela processen, såväl med att förhandla, som att ta fram eller granska alla former av kommersiella avtal. Vanligt förekommande avtalstyper är t.ex. distributionsavtal, franchiseavtal, forsknings- och utvecklingsavtal, försäljningsvillkor, inköpsavtal och olika former av samarbetsavtal.

En annan mycket central del av affärsjuridiken är bolagsrätten. Vi arbetar dagligen med frågor som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Det kan röra sig om ägarfrågor, bolagsbildningar, fusioner, ägarförändringar, upplösningar av bolag, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar och alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi kan exempelvis bistå bolagets ledning med att planera och dokumentera bolagsstyrningen, åta oss uppdrag som särskild granskare eller som ordförande och/eller protokollförare vid bolagsstämmor eller ge råd avseende ägarfrågor och hjälpa till med aktieägaravtal. Vi upprättar incitamentsprogram och lämnar goda råd i samband med investeringar. Vi erbjuder bolagsrättsliga tjänster för alla branscher, såväl för publika som privata bolag, allt från traditionella ägarledda bolag till större bolag.

På Abersten finns såväl jurister som arbetar brett inom affärsjuridik som jurister som är specialister inom ett visst område av affärsjuridiken. Våra klienter inom affärsjuridiken är typiskt sett små och medelstora företag samt myndigheter.

Brottmål

Advokatfirman Abersten har advokater och jurister med omfattande erfarenhet som specialiserat sig på brottmål. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Om du är misstänkt för ett brott har du rätt att begära den advokat som du önskar ska företräda dig och rätt att få känna förtroende för din försvarare. Vi bevakar dina rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol. Redan vid din första kontakt med polisen – säg att du vill ha en advokat från Advokatfirman Abersten.

Om du har utsatts för ett brott har du ofta rätt till hjälp av ett målsägandebiträde. Vi är med vid polisförhör, hjälper dig begära skadestånd och är vid din sida under rättegången. Att bli utsatt för ett brott innebär ofta en svår situation och vår ambition är att målsäganden ska känna sig trygg under utredningen och vara väl förberedd inför rättegången. Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten efter prövning och som målsägande kan du begära att en viss jurist förordnas.

Konkurser och obeståndsrätt

Konkurser och obeståndsrätt är ett av Aberstens centrala arbetsområden. Ett dussintal av firmans advokater är specialister på området och tillhör de främsta inom regionen inom insolvensrätt. I praktiken är merparten av firmans advokater kontinuerligt involverade i uppdrag med konkursförvaltning och företagsrekonstruktion.

Abersten biträder också fordringsägare och gäldenärer i obeståndsrättsliga sammanhang. Abersten åtar sig uppdrag både som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

Behöver du vår expertis?

Ta kontakt med oss idag

Tack! Vi har mottagit ditt meddelande
Oops! Something went wrong while submitting the form.