Om Abersten

I slutet på 1900-talet gjordes ett antal fusioner bland advokatbyråer från Stockholm i söder till Sundsvall i norr. Initiativet kom från Sundsvall där byrån Abersten & Larsson hade sitt säte. Ambitionen var att, under namnet Abersten, skapa en byrå som kombinerade lokal närvaro med spetskompetens, ett recept som visat sig hålla och fungera väl.

Idag är Abersten den största och ledande byrån i Mittsverige med kontor i Sundsvall, Gävle, Hudiksvall, Uppsala och Östersund. I en bransch präglad av många små byråer står Abersten med ca 25 medarbetare väl rustat att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning inom de flesta verksamhetsområden. Företagets kultur präglas både av det familjära småföretaget och den effektiva större organisationen.