Försäljningar etc.

Inom Abersten sker en betydande försäljningsverksamhet, huvudsakligen från de konkursbon som advokater inom advokatfirman förvaltar. Försäljningar kan både ske genom offentliga anbudsförfaranden eller under hand. Ofta överlåts all egendom i ett konkursbo till samma köpare men det förekommer också styckevis försäljning till olika köpare.
2020-03-25

Boro Nordic AB – Auktion via Toveks

Boro Nordic AB är försatt i konkurs.
Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2020-03-23

Stall Frontline – Auktion ASVT

Anrika Stall Frontline avvecklas.
Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2020-03-13

Fastigheter i Kungsgården

Kungsgården 2:7 och Söderhamn Svarven 4:1 utbjuds till försäljning.
Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2020-03-13

Fastighet i Hassela

Fastighet i Hassela - Nordanbro 4:28
Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer