Försäljningar etc.

Inom Abersten sker en betydande försäljningsverksamhet, huvudsakligen från de konkursbon som advokater inom advokatfirman förvaltar. Försäljningar kan både ske genom offentliga anbudsförfaranden eller under hand. Ofta överlåts all egendom i ett konkursbo till samma köpare men det förekommer också styckevis försäljning till olika köpare.
2024-06-03

Baltic Företagshälsa - SÅLT

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-05-31

Sari & Peter AB (Dackås konditori)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-05-30

Boutique Såfin - SÅLT

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-04-25

Jädraås Bryggeri AB i konkurs (uppdaterad 2024-04-25)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-04-11

Adaptis Spektra AB (svb) (SÅLD)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-03-20

Konkursutförsäljning Ellu AB - Birsta City

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-03-20

Flexiwaggon AB i konkurs

Flexiwaggon AB (publ), 556586-7925 försattes i konkurs vid Östersunds tingsrätt 2024-02-15. Bolaget har utvecklat och innehar patent på Flexiwaggon, en järnvägsvagn med svängbar korg och egen ramp på vilken lastbilar kör på och av längs järnväg. En vagn har byggts och är i det närmaste klar inför ansökan om typgodkännande. Konkursboet infordrar anbud på vagnen och immateriella rättigheter mm. Anbud kan lämnas på all egendom eller del därav. Anbud skall skriftligen via email, lars.ederwall@abersten.com vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 27 mars 2024. Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätt att sälja egendomen under hand innan anbudstidens utgång. För ytterligare information kontakta konkursförvaltaren Lars Ederwall.
Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-02-07

Lenas trafikskola AB i konkurs (Sandviken)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-02-01

Hissbyggarna TGS AB (SÅLD)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2024-02-01

Nygatan nio Hårstudio AB i konkurs (SÅLD)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2023-11-23

Black Cat Boards AB

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2023-04-25

Åke Ekmans Bilskrotning AB (SÅLD)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer