Försäljningar etc.

Inom Abersten sker en betydande försäljningsverksamhet, huvudsakligen från de konkursbon som advokater inom advokatfirman förvaltar. Försäljningar kan både ske genom offentliga anbudsförfaranden eller under hand. Ofta överlåts all egendom i ett konkursbo till samma köpare men det förekommer också styckevis försäljning till olika köpare.
2021-03-17

Grosshandlaren Hotell & Deli i Söderhamn

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer