Försäljningar etc.

Inom Abersten sker en betydande försäljningsverksamhet, huvudsakligen från de konkursbon som advokater inom advokatfirman förvaltar. Försäljningar kan både ske genom offentliga anbudsförfaranden eller under hand. Ofta överlåts all egendom i ett konkursbo till samma köpare men det förekommer också styckevis försäljning till olika köpare.
2023-08-18

Adaptis Spektra AB (svb)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2023-07-31

Gatuköket Rosa Marya

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2023-04-25

Åke Ekmans Bilskrotning AB (SÅLD)

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2023-04-11

Vallhov Bilbehandling AB i konkurs

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2022-12-18

Konkursutförsäljning Ellu AB - Birsta City

Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer