Försäljningar etc.

Inom Abersten sker en betydande försäljningsverksamhet, huvudsakligen från de konkursbon som advokater inom advokatfirman förvaltar. Försäljningar kan både ske genom offentliga anbudsförfaranden eller under hand. Ofta överlåts all egendom i ett konkursbo till samma köpare men det förekommer också styckevis försäljning till olika köpare.
2020-07-02

Äggproduktion på Rask-Annas Gård i Ockelbo

Rörelse bestående av 15 000 st värphöns
Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer
2020-03-13

Fastigheter i Kungsgården

Kungsgården 2:7 och Söderhamn Svarven 4:1 utbjuds till försäljning.
Kontaktpersson
This is some text inside of a div block.
•  
Text Link
•  
Text Link
Läs mer