Black Cat Boards AB

Black Cat Boards AB, försattes i konkurs den 12 oktober 2023 varvid advokat Jonas Vandér vid Advokatfirman Abersten förordnades till förvaltare. Bolaget har utvecklat och sålt stand up paddle boards, SUP. Försäljningen har i första hand skett via bolagets webbutik www.blackcatboards.se. Se bilaga för information till bolagets kunder med anledning av konkursen.

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende, i första hand, bolagets hela rörelse, eller, i andra hand, Bolagets enskilda tillgångar. Intresserade ombedes ta kontakt med konkursförvaltaren.

Denna information publicerade 13 oktober 2023.

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare