Tvistlösning

Aberstens jurister anlitas frekvent som ombud i domstol, skiljenämnd, hyres- och arrendenämnd och andra forum.

Våra jurister har mångårig erfarenhet av kommersiella tvister inom de flesta verksamhetsområden. Exempelvis anlitas vi ofta som ombud i entreprenadtvister, fastighetstvister, arbetsrättstvister samt tvister som rör bostadsrätt, företagsöverlåtelser, aktieägaravtal etc.

Vi företräder såväl privatpersoner som företag. Kontakta oss i ett tidigt skede av tvisten, på så vis har vi större möjligheter att hjälpa er på ett kostnadseffektivt sätt. Våra jurister är mycket skickliga förhandlare och lyckas i många fall träffa en förlikning med motparten innan tvisten hamnar i domstol.

Kontakta oss

Uppsala
Gävle

Bertil Wingqvist

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Gävle

Christoffer Fransson

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

Affärsjuridik
Tvistlösning
Ekonomisk familjerätt
Konkurser och obeståndsrätt
Brottmål (åtar sig uppdrag som målsägandebiträde)

Sundsvall

Elin Palm Rydenhag

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt

Hudiksvall

Erik Fjäll

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– Konkurser och obeståndsrätt

Östersund

Jenny Lindström

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Gävle

Jonas Vandér

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt

Sundsvall

Madeleine Tell

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Brottmål
– Tvistlösning

Uppsala
Gävle

Martin Henning

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Gävle

Olov Matsson

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Sundsvall

Oscar Sundholm

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt
– Tvistlösning