Ekonomisk familjerätt

Advokatfirman Abersten hjälper dig och din familj med familjerättsliga handlingar genom livets olika faser. Utifrån dina behov bistår vi dig med äktenskapsförord, samboavtal och testamente.

Vi har en gedigen kompetens gällande bodelningsärenden och åtar oss uppdrag som ombud samt som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman genom förordnande av domstol.

Kontakta oss

Uppsala
Gävle

Bertil Wingqvist

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Östersund

Erik Vinger Alverlind

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)
– Vårdnad, boende och umgänge

Östersund

Lars Ederwall

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik
– Brottmål
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt