Konkurser och obeståndsrätt

Konkurser och obeståndsrätt är ett av Aberstens centrala arbetsområden. Ett dussintal av firmans advokater är specialister på området och tillhör de främsta inom regionen inom insolvensrätt. I praktiken är merparten av firmans advokater kontinuerligt involverade i uppdrag med konkursförvaltning och företagsrekonstruktion.

Abersten biträder också fordringsägare och gäldenärer i obeståndsrättsliga sammanhang. Abersten åtar sig uppdrag både som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

Kontakta oss

Uppsala
Gävle

Bertil Wingqvist

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Gävle
Hudiksvall

Björn Myhrberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Uppsala
Gävle

Claes Wallenborg

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Sundsvall

Elin Palm Wennerberg

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt

Hudiksvall

Erik Fjäll

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– Konkurser och obeståndsrätt

Östersund

Jenny Lindström

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Brottmål
– Dataskyddsfrågor (GDPR)
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Konkurser och obeståndsrätt
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Gävle

Jonas Vandér

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt

Östersund

Lars Ederwall

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik
– Brottmål
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Sundsvall

Madeleine Tell

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Brottmål
– Tvistlösning

Sundsvall

Oscar Sundholm

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt
– Tvistlösning

Sundsvall

Peter Thoms

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik