LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Alla som blir föremål för tvångsvård har rätt till ett offentligt biträde. Vi åtar oss regelbundet uppdrag som offentligt biträde i mål enligt lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Vid ett förordnande genom förvaltningsrätten ersätts vårt arbete av staten.

Kontakta oss

Östersund

Erik Vinger Alverlind

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)
– Vårdnad, boende och umgänge

Östersund

Jenny Lindström

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Östersund

Mathilda Bill (fd. Göransson)

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Vårdnad, boende och umgänge med barn
- Ekonomisk familjerätt
- Migrationsrätt
- Brottmål
- LVU, LVM och LPT (Socialrätt)