Offentlig upphandling

Advokatfirman Abersten har lång erfarenhet av rådgivning kopplad till offentlig upphandling. Vi biträder såväl upphandlande enheter som anbudsgivare i upphandlingsrättsliga frågor. Vår kompetens omfattar ärenden rörande koncessioner och andra former av samverkan mellan offentliga och privata aktörer (Public-Private Partnerships), statsstödsregler och de regler som aktualiseras vid deltagande i EU:s strukturfonder. Vi kan erbjuda rådgivning i frågor vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud och avtal och agerar ofta som ombud i både överprövnings- och skadeståndsärenden.

Kontakta oss

Gävle

Olov Matsson

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning