Företagsöverlåtelser och investeringar

Advokatfirman Abersten hanterar regelbundet företagsöverlåtelser, omstruktureringar av bolag eller koncerner, investeringar, nyemissioner, inlösen av aktier och andra former av förändringar i bolags kapitalstrukturer. Företagsöverlåtelser och dessa typer av ärenden, som på engelska benämns mergers and acquisitions eller M&A, är ofta komplexa transaktioner som berör flera olika rättsområden. Det innebär att det ställs höga krav på de juridiska rådgivarna, såväl avseende spetskompetens inom de olika rättsområden som berörs som avseende projektledning och förhandlingserfarenhet i transaktionsprocessen.

Vi har lång erfarenhet av att företräda parter i olika typer av företagsöverlåtelser i många olika branscher. Vi bistår med kvalificerad juridisk rådgivning under hela processen, från strukturering, finansiering till due dilligence, avtalsskriving och tillträde. Vi kan på ett effektivt sätt hjälpa till såväl i stora och komplexa transaktioner, där vi sätter samman en grupp specialister med rätt kompetens, som vid mindre mer traditionella företagsöverlåtelser.

Kontakta oss

Uppsala
Gävle

Bertil Wingqvist

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Gävle
Hudiksvall

Björn Myhrberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Östersund

Erik Boberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Entreprenadrätt
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Brottmål

Östersund

Jenny Lindström

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Gävle

Jonas Vandér

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt

Uppsala
Gävle

Martin Henning

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Gävle

Olov Matsson

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Sundsvall

Oscar Sundholm

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt
– Tvistlösning