Affärsjuridik

Affärsjuridiken är ett omfattande område som förutom de affärsjuridiska verksamhetsområden som nämns särskilt här på vår hemsida innehåller t.ex. arbetsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, bank- och finansrätt, konkurrensrätt, försäkringsrätt m.m.

En central del av affärsjuridiken är avtalsrätten. Våra jurister arbetar dagligen med olika typer av kommersiella avtal i många olika branscher. Vi hjälper våra klienter med både svenska och internationella avtal och kan bistå i hela processen, såväl med att förhandla, som att ta fram eller granska alla former av kommersiella avtal. Vanligt förekommande avtalstyper är t.ex. distributionsavtal, franchiseavtal, forsknings- och utvecklingsavtal, försäljningsvillkor, inköpsavtal och olika former av samarbetsavtal.

En annan mycket central del av affärsjuridiken är bolagsrätten. Vi arbetar dagligen med frågor som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Det kan röra sig om ägarfrågor, bolagsbildningar, fusioner, ägarförändringar, upplösningar av bolag, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar och alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi kan exempelvis bistå bolagets ledning med att planera och dokumentera bolagsstyrningen, åta oss uppdrag som särskild granskare eller som ordförande och/eller protokollförare vid bolagsstämmor eller ge råd avseende ägarfrågor och hjälpa till med aktieägaravtal. Vi upprättar incitamentsprogram och lämnar goda råd i samband med investeringar. Vi erbjuder bolagsrättsliga tjänster för alla branscher, såväl för publika som privata bolag, allt från traditionella ägarledda bolag till större bolag.

På Abersten finns såväl jurister som arbetar brett inom affärsjuridik som jurister som är specialister inom ett visst område av affärsjuridiken. Våra klienter inom affärsjuridiken är typiskt sett små och medelstora företag samt myndigheter.

Kontakta oss

Uppsala
Gävle

Bertil Wingqvist

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt
– Ekonomisk familjerätt

Gävle
Hudiksvall

Björn Myhrberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Gävle

Christoffer Fransson

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

Affärsjuridik
Tvistlösning
Ekonomisk familjerätt
Konkurser och obeståndsrätt
Brottmål (åtar sig uppdrag som målsägandebiträde)

Sundsvall

Elin Palm Rydenhag

Biträdande jurist
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Konkurser och obeståndsrätt

Östersund

Erik Boberg

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Entreprenadrätt
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Brottmål

Östersund

Jenny Lindström

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Gävle

Jonas Vandér

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt

Östersund

Lars Ederwall

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik
– Brottmål
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Uppsala
Gävle

Martin Henning

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Gävle

Olov Matsson

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Sundsvall

Oscar Sundholm

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt
– Tvistlösning

Sundsvall

Peter Thoms

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik