Personskadereglering

Den som i samband med till exempel en trafikolyckshändelse har blivit skadad har rätt till ersättning för sin personskada. Det är många gånger svårt att veta vilken ersättning man har rätt till, vilka rättigheter man har mot ett försäkringsbolag och vad man kan göra om man inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

Vi hjälper dig med skaderegleringen. Vanligtvis har den skadelidande rätt till gratis advokat om det är fråga om en personskada i trafiken, eller om någon bedömts som skadeståndsskyldig mot dig.

Kontakta oss

Sundsvall

Pontus Sjölund

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Brottmål
- Vårdnad, boende och umgänge
- Personskadereglering