Dataskyddsfrågor (GDPR)

I en värld som blir alltmer digitaliserad är det viktigt att veta hur man ska navigera i den nya lagstiftningen. Abersten hjälper bolag att implementera GDPR (dataskyddsförordningen) samt anpassa och se över rutiner.

Vi bistår bolag med kartläggning och analys av personuppgiftshantering i syfte att påtala eventuella avvikelser och ge rekommendationer till åtgärder. Vårt arbete består även av att se över och anpassa policys, rutiner, samtycken, informationstexter samt att upprätta och anpassa personuppgiftsbiträdesavtal mm. Vi erbjuder även löpande rådgivning som stöd till ett bolags interna dataskyddsombud eller dataskyddsansvarig.

Kontakta oss

Östersund

Jenny Lindström

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Gävle

Jonas Vandér

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt