Vårdnad, boende och umgänge

Efter en separation där det finns gemensamma barn ställs föräldrarna ofta inför frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis eller hos ena föräldern och hur formerna för umgänge ska se ut. Om ni inte kommer överens kan det vara bra att anlita ett ombud. Advokatfirman Abersten har mångårig erfarenhet av att biträda klienter i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Vi hjälper klienter med rådgivning och som ombud i process vid domstol.

Vid vårdnadstvist har du ofta rätt att nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I vissa fall kan man beviljas rättshjälp av staten. Vi hjälper dig att ansöka om dessa ersättningsformer.

Kontakta oss

Hudiksvall

Erik Fjäll

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– Konkurser och obeståndsrätt

Östersund

Erik Vinger Alverlind

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)
– Vårdnad, boende och umgänge

Östersund

Mathilda Bill (fd. Göransson)

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Vårdnad, boende och umgänge med barn
- Ekonomisk familjerätt
- Migrationsrätt
- Brottmål
- LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Hudiksvall

Per Wiesel

Advokat och delägare
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål

Sundsvall

Pontus Sjölund

Advokat
Huvudsaklig inriktning:

- Brottmål
- Vårdnad, boende och umgänge
- Personskadereglering