Baltic Företagshälsa - SÅLT

Baltic Företagshälsa AB ("Bolaget") försattes i konkurs den 14 maj 2024 varvid advokat Jonas Vandér hos Advokatfirman Abersten förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget har drivit en företagshälsovårdsmottagning, med läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler i det s.k. Baltichuset i centrala Gävle.

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende i första hand Bolagets rörelse i sin helhet eller i andra hand, bolagets enskilda tillgångar. Mer information om Bolagets verksamhet kan hittas på Bolagets hemsida www.balticforetagshalsa.se.

För anbudsunderlag samt övriga bilagor, se bifogade filer.

Intresserade ombedes ta kontakt med konkursförvaltaren Jonas Vandér så snart som möjligt.

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare