Adaptis Spektra AB (svb) (SÅLD)

Adaptis Spektra AB (svb), försattes i konkurs den 17 augusti 2023. Bolaget har bedrivit verksamhet med tillverkning och försäljning av egenutvecklade hjälpmedelsprodukter, café och second hand-butik samt utbildningsverksamhet från förhyrda lokaler i centrala Örbyhus.

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende, i första hand, bolagets hela rörelse eller någon av dess verksamhetsgrenar i sin helhet eller, i andra hand, Bolagets enskilda tillgångar.

För ytterligare information, se bifogat anbudsunderlag samt tillhörande bilagor. Mer information finns också på bolagets hemsida: www.butikspektra.se.

Anbudsunderlaget publicerades 2023-08-17 och har uppdaterats 2023-08-18.

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare