Boutique Såfin - SÅLT

Boutique M&I i Bollnäs AB har försatts i konkurs vid Hälsinglands tingsrätt 2024-05-02.

Bolaget har bedrivit butikshandel med damkläder i centrala Bollnäs.

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande, se vidare bilagan "Anbudsunderlag".

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt till advokatfirman på nedanstående mejladress.

No items found.

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare