Hissbyggarna TGS AB (SÅLD)

Hissbyggarna TGS AB försattes i konkurs den 16 januari 2024.

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende i första hand bolagets rörelse i sin helhet eller i andra hand, bolagets enskilda tillgångar.

För anbudsunderlag samt övriga bilagor, se bifogade filer. Anbudsunderlaget är uppdaterat 2024-01-19.

Mer information om Bolagets rörelse finns på bolagets hemsida www.hissbyggarna.se

Intresserade ombedes ta kontakt med konkursförvaltaren.

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare