Jädraås Bryggeri AB i konkurs (uppdaterad 2024-04-25)

Jädraås Bryggeri AB ("Bolaget") försattes i konkurs den 12 april 2024.

Bolaget har bedrivit bryggeriverksamhet under namnen "Jädraöl" och "Hopsie Daisy". Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende i första hand Bolagets rörelse i sin helhet eller i andra hand, bolagets enskilda tillgångar.

Observera att Bolagets verksamhet har bedrivits i samverkan med NoLe Invest AB som driver bryggeriverksamheten "Geflebockens" och att övervägande del av produktionsanläggningen tillhör NoLe Invest AB. NoLe Invest AB har förklarat sig beredd att sälja rörelsen Geflebockens. Det bedöms vara en förutsättning för att kunna fortsätta att bedriva Bolagets verksamhet att en förvärvare också hittar en överenskommelse med NoLe Invest AB angående den produktionsutrustning som ägs av NoLe Invest AB.

För anbudsunderlag samt övriga bilagor, se bifogade filer. Anbudsunderlaget har uppdaterats 2024-04-25.

Mer information om Bolagets rörelse finns på bolagets hemsida www.jadraol.se

Intresserade ombedes i första hand att kontakta NoLe Invest AB, se kontaktuppgifter i anbudsunderlaget.

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare