Lenas trafikskola AB i konkurs (Sandviken)

Lenas trafikskola AB ("Bolaget") försattes i konkurs den 6 februari 2024. Bolaget har haft tillstånd för bedrivande av trafikskoleverksamhet och har bedrivit sådan från förhyrda lokaler på Gävlevägen 76 i Sandviken.

Verksamheten drivs inte vidare i konkursboets regi. Avveckling av verksamheten har påbörjats och trafikskolan håller stängt. Ett informationsmaterial angående vad som gäller för Bolagets elever och övriga kunder finns som bilaga på denna sida.

Konkursförvaltningen inbjuder till anbudsförfarande avseende Bolagets rörelse i sin helhet, exklusive fordringar och likvida medel, eller enskilda tillgångar. Viss information om verksamheten kan hittas på Bolagets hemsida www.lenastrafikskola.se. Bud avseende hela rörelsen kommer att prioriteras. Intresserade uppmanas att omgående kontakta konkursförvaltningen för mer information.

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare